Förvaltare

Kalix Hamn AB har ingått en fusion med Kalix Industrihotell AB.

Fusionen trädde i kraft 2015-12-07. Den innebär att Kalix Hamn AB har upphört som bolag och att Kalix Industrihotell AB tagit över driften i Kalix Hamn. Mer information om Kalix Industrihotell AB finner ni på www.kalixindustrihotell.se.