Om Kalix Hamn

Några fakta nuvarande hamn:

Kalix Industrihotell AB (KIAB) förvaltar och utvecklar hamnområdet och farleden. Mer information om KIAB finner ni på kalixindustrihotell.se.

Via avtal med Sjöfartsverket underhålls utprickning av farleden.
Shorelink AB svarar för den operativa verksamheten i hamnen.

Vår största kund är Billerud Korsnäs AB.
För övriga kunder inom verkstadsindustri, sågverk, skogsbolag, biobränsleproducenter och värmeverk, mineralindustri samt bygg- och anläggningsföretag tillhandahåller vi kompletta logistiklösningar.

Fakta:

 • Sjöfart året om
 • Ca 80 anlöp per år
 • Godsomsättning ca 250 000 ton
 • Kajlängd 140 m
 • Farledsdjup 8,5 m medger fartyg upp till 9 000 DWT
 • Mobila kranar från ShoreLink, maxlast 25 ton
 • Kajens stödbenslast 389 kN motsvarande 15 ton/m2
 • 700 m2 lageryta i direkt anslutning till kajen
 • Tillgång till ytterligare 20 000 m2 lageryta, 22 000 m2 magasinsyta samt 5 000 m2 asfaltyta
 • Järnvägsspår med anslutning till Haparandabanan

Vi erbjuder:

 • Kompletta kostnadseffektiva logistiklösningar av hög kvalitet
 • Hantering av styckegods och bulkgods med egna kranar
 • God tillgänglighet till hamn och lagringsmöjligheter i hamnens närhet
 • Kort- och långtidsförvaring utomhus eller i magasin
 • Mellanlagring av rundvirke på kaj under lastning och lossning