Välkommen till Kalix Hamn - östersjöns nordligaste djuphamn

65⁰ 47.900N 23⁰ 16.560E

 

En viktig del av Nordkalottens infrastruktur. Dygnet runt – Året om.

I samarbete med övriga hamnar i Bottenviken erbjuder Kalix Hamn kostnadseffektiva och miljövänliga logistiklösningar.

Under issäsongen assisterar bogserbåt från Luleå Bogserbåts AB inom hamnområdet och inre farleden.

Från nybyggda Haparandabanan går stickspår till Kalix Hamn.

I hamnens närhet kan vi erbjuda förvaring och mellanlagring av gods. Vi förfogar över lagringsytor utomhus samt stor magasinskapacitet.